Ons doel is onderwijs en zorg bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

We leggen daarom regelmatig vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving. Ook worden er audits uitgevoerd; de PI-scholen bezoeken elkaar. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website van de betreffende school.

Hieronder vindt u ons kwaliteitshandboek. Hierin beschrijven we wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom, en wat we met de resultaten doen.

De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de scholen. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in de schoolplannen en de jaarplannen.