Zorgpartners

Levvel: www.levvel.nl
MOC 't Kabouterhuis: www.kabouterhuis.nl
Triversum: www.triversum.nl

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Amsterdam en Diemen: www.swvamsterdamdiemen.nl
Aalsmeer, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn: www.amstelronde.nl
Haarlemmermeer: www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl
Overig: www.regioatlas.nl

Sectororganisaties

Landelijk Overleg PI-scholen (LOPI): www.pi-scholen.nl
Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs: www.lecso.nl
Vereniging PO-Raad: www.poraad.nl
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs: www.verus.nl

Onderwijsgeschillen

Alle geschillencommissies voor het onderwijs: www.onderwijsgeschillen.nl

Scholen op de kaart

Kengetallen van de PI-scholen (leerlingaantallen, herkomst, vervolgonderwijs, personeel, financiën): scholenopdekaart.nl