Over SJSO (specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs) op PI-school Professor Waterink Zuid.

“Max krijgt nu precies wat hij nodig heeft.” Dit zeggen Reinier Kist en Femke Sterken, de ouders van Max. Max (6) zit in groep 2 van PI-school Professor Waterink Zuid. 
Op zijn vorige school was het lastig voor Max om zijn draai te vinden. Max had bijvoorbeeld veel moeite met luisteren en stilzitten en hij raakte snel overprikkeld. Ook thuis waren zijn ouders op zoek naar de juiste aanpak. “Nu gaat het zóveel beter met Max. Zowel in de klas, als thuis.”

Sinds augustus 2018 is er aan PI-school Professor Waterink Zuid een SJSO-team verbonden. Twee gedragswetenschappers, een gezinsbegeleider, een kinder- en jeugdpsychiater en drie orthopedagogisch medewerkers werken intensief samen met de leerkrachten en de schoolpsycholoog. De zorgmedewerkers zijn in dienst bij Spirit of MOC ‘t Kabouterhuis, maar maken deel uit van het schoolteam. De lijntjes tussen ouders, school- en zorgmedewerkers zijn zo erg kort. Deze vorm van samenwerking blijkt een groot succes.

Is dat niet verwarrend voor ouders, zoveel mensen binnen de school die zich bezighouden met hun kind?

“Nee”, vinden de ouders van Max. “Het was voor ons meteen duidelijk wie wat doet, en waarom. Met de leerkrachten en de schoolpsycholoog bespreken we hoe het met Max in de klas gaat. En met de gezinsbegeleider en de orthopedagogisch medewerkers (opm’ers) kunnen we ook overleggen over thuis. Van Gerardine (opm) kregen we bijvoorbeeld hele handige ‘trucs’ om thuis te proberen. Zo gebruiken we nu een beloningssysteem voor Max; op vaste momenten op de dag krijgt hij een sticker als hij bepaald gedrag laat zien en dat werkt heel goed.”

Gerardine en Ingeborg (opm) lichten toe: sommige kinderen van PI-school Professor Waterink Zuid, waaronder Max, komen één dag per week naar De Regenboog. Dit is een behandelgroep waar gewerkt wordt aan individuele doelen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze om kunnen gaan met emoties en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.

De Regenboog heeft een lokaal in hetzelfde gebouw als de school. Op een aantal dagen dat de kinderen op school zijn, gaan Gerardine en Ingeborg mee naar de klas. Dit is waardevol, want zo krijgen de kinderen ook in een klassensituatie ondersteuning bij het oefenen van bepaalde sociaal emotionele vaardigheden.

Tevens is er een vaste orthopedagogisch medewerker verbonden aan de lvb-klas voor kinderen met een (mogelijke) licht verstandelijke beperking. Zij brengt specifieke, op deze doelgroep gerichte methodieken in.

De ouders van Max merken dat het geïntegreerde aanbod van zorg en onderwijs hem veel rust geeft; één duidelijke structuur gedurende de week en allemaal vertrouwde gezichten. Voorheen waren klas en behandelgroep meer gescheiden en daar reageerde Max minder goed op.

Hoe is dat voor de leerkracht, een opm’er erbij in de klas?

Barbara (leerkracht): de samenwerking met de SJSO-collega’s verloopt goed. Doelen en plannen voor de kinderen worden in overleg opgesteld.
Het lijkt in eerste instantie wat veel, een hele dag drie juffen op een groep van tien kinderen. Maar de extra ondersteuning is fijn en we zien duidelijke resultaten. Max bijvoorbeeld heeft minder buien in de klas, reageert minder impulsief en zit lekkerder in zijn vel. Hierdoor kan hij beter meedoen op school.

Ook het korte lijntje met Nadine, de ouderbegeleider, noemt Barbara nuttig.
Nadine ziet kinderen en ouders zowel thuis als op school en dit is een groot voordeel.

Nadine: mijn SJSO-collega’s en ik zijn altijd dichtbij. We horen van ouders dat ze dit als prettig en betrokken ervaren. We komen niet alleen bij gezinnen thuis; we zijn ook in de klas, we lopen op het schoolplein, we zijn aanwezig bij oudergesprekken en ouders zien ons op de gang: we worden gemakkelijk even aan ons jasje getrokken.
Hanneke, gedragswetenschapper en SJSO-coördinator, vult aan: sommige ouders vinden het in het begin wel spannend; hoe gaat de gezinsbegeleider bijvoorbeeld om met gevoelige informatie?
Nadine legt uit dat zij niet alle informatie over een gezin deelt met school; dat hoeft niet altijd en dat mag ook niet zomaar. Alleen als het in het belang van het kind is, zal ze ouders vragen om toestemming om informatie te delen. Zonder deze toestemming kan daar geen sprake van zijn.

De vorm en de duur van de begeleiding verschilt per gezin. Het kan gaan om iets relatief kleins, iets praktisch, of om een meer uitgebreide hulpvraag.
Ook kan de ouderbegeleider een brugfunctie vervullen tussen al aanwezige zorg en school.

Hoe wordt bepaald welke kinderen (en ouders) in aanmerking komen voor SJSO?

Bertie, schoolpsycholoog, vertelt: de commissie van begeleiding, waar ook de schoolpsycholoog deel van uit maakt, krijgt input vanuit alle disciplines rondom een kind. Dus van leerkrachten, maar ook van orthopedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, psychologen, psychiaters, logopedisten en fysiotherapeuten. Als de commissie van begeleiding denkt dat een kind of ouders gebaat zijn bij SJSO, dan wordt dit aangeboden.


Het doel van SJSO is het bieden van een ononderbroken schoolcarrière aan een kind en het werken aan een verbeterd perspectief.

Wat is de conclusie na negen maanden SJSO?

Bertie: wij zijn heel erg enthousiast; we zien kinderen significant vooruit gaan, wat van invloed is op het verwijzingsperspectief. Kinderen worden beter toegerust waardoor ze met lichtere zorg (of zelfs zonder zorg) en soms ook met een minder zwaar schoolperspectief verder kunnen. Ze gaan bijvoorbeeld van cluster 4 naar sbo met lichte ondersteuning. We schatten in dat we deze resultaten zonder SJSO niet behaald hadden.

Ook zien we dat sommige aanvragen voor beschikkingen die al waren ingediend voordat ons SJSO-team startte (bijvoorbeeld voor PCIT* of gespecialiseerde naschoolse opvang), waarschijnlijk niet nodig waren geweest.

De wens bestaat om in de toekomst nog meer specialistische zorg toe te voegen, zodat ook bepaalde therapieën, zoals traumabehandeling of PRT**, gemakkelijker kunnen worden aangeboden.

De kracht van SJSO is dat we op drie fronten werken met een kind. School, jeugdzorg en ouderbegeleiding, ieder met een eigen inbreng, maar met één gezamenlijk doel.

(Ook Max is op weg naar een verbeterd schoolperspectief, waarbij een overstap van cluster 4 naar sbo is overwogen.)

* Parent-Child Interaction Therapy

** Pivotal Response Treatment

V.l.n.r. Nadine (ouderbegeleider), Hanneke (SJSO-coördinator/gedragswetenschapper), Ingeborg (opm),  Bertie (schoolpsycholoog), Joke (adjunct directeur) , Gerardine (opm), Barbara (leerkracht)

Niet op de foto: Saskia (kinder- en jeugdpsychiater), Veerle (gedragswetenschapper), Sarai (opm)