Onder de naam SJSO (Specialistische Jeugdhulp in Speciaal Onderwijs) wordt met ingang van schooljaar 2018-2019 een groot aantal jeugdprofessionals ingezet op de 50 locaties voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Hiermee is specialistische jeugdhulp direct op school beschikbaar, zonder dat eerst tijdrovend voorwerk nodig is. Schoolpsycholoog Lyda Lissenburg van PI-school Professor Waterink West en jeugdhulpverlener Sabina Malaver van Levvel, die drie dagen op dezelfde school werkt, delen hun ervaringen, in de SWV KRNT van het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen.