GMR-leden

De PI-scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden en deelraden van de vijf scholen zijn vertegenwoordigd. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals de financiën, personeelsbeleid en beoordelingen. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het bestuur.

  • Inge Wijfjes: voorzitter & pg PI-school De Pionier
  • Sven Berger: secretaris & pg PI-school Prof. Waterink Noord
  • Corrie Hartog: pg PI-school De Pionier
  • Merel Schulte: pg PI-school De Ster
  • Elise van Rietschoten: pg PI-school Prof. Waterink West
  • Wilma Hendriks: pg PI-school De Ster
  • Sonja Cecilson: pg PI-school Prof. Waterink Noord
  • Fedor van Eldijk: og PI-school Prof. Waterink Noord
  • Esther van Schendel: og PI-school Prof. Waterink Noord

og – oudergeleding
pg – personeelsgeleding

Actie- en adviescentrum

De GMR is in 2017 een informatie- en adviescentrum begonnen. Dit centrum is speciaal voor personeelsleden, ouders en instanties. U kunt hier terecht voor alle vragen die met onze scholen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan personeelsbeleid of de begroting. Als u contact wil opnemen met het informatie- en adviescentrum kunt u mailen naar GMR-scholen@debasculepi-scholen.nl.

Vergaderingen

31 januari 2019 op De Pionier
7 maart 2019 op De Pionier
11 april 2019 op Professor Waterink Noord
6 juni 2019 op De Ster
27 juni 2019 op De Pionier

Jaarverslag 2017-2018