GMR

De PI-scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin personeelsleden en ouders van de vijf scholen zijn vertegenwoordigd. De GMR praat en beslist mee over alles dat de scholen aangaat, zoals de financiën, personeelsbeleid en onderwijskwaliteit.

Meer informatie is te lezen in het jaarverslag van de GMR op de pagina Downloads.

Actie- en adviescentrum

De GMR heeft ook een informatie- en adviescentrum voor personeelsleden, ouders en instanties. U kunt hier terecht voor al uw vragen over het beleid van de scholen. Het informatie- en adviescentrum is te bereiken via GMR-scholen@debasculepi-scholen.nl.