AMSTERDAM – De Bascule PI-scholen in de regio Amsterdam en omstreken pakken op voortvarende wijze het nijpende lerarentekort in het speciaal onderwijs aan. Samen met pedologisch instituut-scholen van het PI-7 consortium, LOI Hogeschool en Bureau STERK hebben zij een verkort scholingstraject ontwikkeld om onderwijsassistenten op MBO-niveau sneller op te scholen naar een HBO-bachelor Pabo-diploma, waarmee zij volwaardige leerkrachten binnen het speciaal onderwijs worden. Een uniek programma en een samenwerking die binnen Nederland nog niet eerder is gerealiseerd.

Heft in eigen handen
Het lerarentekort is op dit moment één van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Als er geen actie ondernomen wordt, loopt het tekort de komende 10 jaar op tot meer dan 10.000 onvervulde fte’s in 2028. Het speciaal onderwijs, en dan met name de scholen die onderwijs bieden aan leerlingen met gedragsproblemen, vormt hierin een specifieke groep. De wervingsproblemen in deze sector zijn erg groot, invallers zijn er niet, en de scholen vangen de tekorten zelf op door het inzetten van de eigen onderwijsassistenten.

Een aantal pedologisch instituut scholen van het landelijk consortium PI-7, waaronder De Bascule PI-scholen, heeft het heft in eigen handen genomen. Zij zijn op zoek gegaan naar de mogelijkheid om de gemotiveerde groep MBO-ers die al binnen het onderwijs werkzaam is, op te scholen naar een Pabo-diploma. In samenwerking met LOI Hogeschool en Bureau STERK hebben de scholen een studieprogramma op maat ontwikkeld voor medewerkers die reeds met hart en ziel bijdragen aan het onderwijs aan zeer kwetsbare leerlingen. Op deze manier worden de kwaliteiten van de eigen medewerkers ingezet om het tekort in een prachtig vak terug te dringen.

Kwaliteiten van eigen medewerkers benutten
Het opleidingsprogramma bestaat uit een aantal stappen. De door de school geselecteerde deelnemers volgen eerst een voortraject waarin de kennistoetsen voor de Pabo (zoals bijvoorbeeld de rekentoets) worden aangeboden. Daarna start een EVC-traject waarin de deelnemers kunnen aantonen wat ze allemaal al kunnen en kennen (aantonen Eerder Verworven Competenties). Hiermee wordt recht gedaan aan de vaak jarenlange ervaring van deze onderwijsassistenten. Velen van hen hebben immers, als gevolg van het lerarentekort, al regelmatig lesgevende taken. Om aan alle Pabovoorwaarden te voldoen worden tenslotte de modules van de geaccrediteerde Pabo-opleiding van LOI Hogeschool gevolgd. Modules die speciaal aangevuld zullen worden vanuit de SPH om beter aan te sluiten bij leerlingen met gedragsproblemen. De totale duur van de
opleiding wordt mede bepaald door de hoeveelheid ervaring van de student.

Op vier van de vijf Bascule PI-scholen zijn de eerste onderwijsassistenten al aan hun opleiding begonnen. Samen met de andere PI-scholen zijn het er momenteel 18. Goed voorbeeld doet volgen, hopen de scholen.

Verus schrijft erover.