Het kabinet heeft besloten om de sluiting van de scholen te verlengen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook de PI-scholen zullen daarom gesloten zijn t/m de meivakantie. We hopen op maandag 11 mei weer open te kunnen zijn, maar dit is nog niet zeker.

Directie, leerkrachten en zorgmedewerkers houden gedurende deze periode contact met ouders/verzorgers en kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de betreffende PI-school.