Het veelbesproken lerarentekort. Ook PI-scholen krijgen er steeds meer mee te maken. 

Als scholen voor speciaal onderwijs hebben we meer wettelijke mogelijkheden en gespecialiseerd personeel om kortdurende afwezigheid van leerkrachten op te vangen. Onderwijsassistenten bijvoorbeeld, die gewend zijn in de klas zelfstandig met groepjes kinderen te werken. Maar vacatures krijgen ook wij steeds moeilijker vervuld. 

Om het potentieel van onze onderwijsassistenten optimaal te ontwikkelen hebben De Bascule PI-scholen in samenwerking met andere PI-scholen, Bureau STERK en de LOI voor hen een intern opleidingstraject tot leerkracht opgezet. Dit traject is vergelijkbaar met het zij-instroomtraject, maar dan voor MBO-ers.

Dit schooljaar zijn de eerste vijf kandidaten gestart. Er is gekeken of zij geschikt zijn voor het beroep van leerkracht, en of een verkort (2 tot 3 jaar), intensief leerprogramma kans van slagen heeft. Vervolgens zal worden gekeken wat ze al kunnen en weten en dus niet meer hoeven te leren, in een zogenaamd EVC-traject (eerder verworven competenties). Als ook deze fase is afgerond krijgen de kandidaten een individueel leertraject aangeboden. Stages zijn grotendeels op de eigen werkplek en bij onze andere scholen.

De kosten van de opleiding worden geheel door De Bascule PI-scholen gedragen. Daarnaast worden de kandidaten gedurende de opleiding in een hogere salarisschaal ingedeeld. Van hen vragen we een sterke motivatie en inzet van vrije tijd.

Interesse in deze mogelijkheid om je om te laten scholen tot leerkracht (vooropleiding MBO)? Mail ons. 
Interesse om als zij-instroom aan het werk te gaan (vooropleiding HBO of WO)? Mail ons ook!