Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet besloten om per direct alle scholen te sluiten. Ook De Bascule PI-scholen zullen gesloten zijn van maandag 16 maart tot tenminste maandag 6 april a.s.

De directie, leerkrachten en zorgmedewerkers van onze scholen houden gedurende deze periode contact met ouders/verzorgers en kinderen. Hierover zijn de ouders per mail en/of telefonisch geïnformeerd.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de directeur van de betreffende PI-school.