Ben je een ouder/verzorger of leerkracht binnen de
gemeente Amsterdam of Diemen en draag je het
implementeren van passend onderwijs een warm hart toe?

Vind je het fijn om op vrijwillige basis innoverend mee te
kunnen denken aan het verder verbeteren van passend
onderwijs voor 66.000 leerlingen in Amsterdam & Diemen?

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar twee nieuwe leden.

Lees hiernaast het volledige bericht